LI

Over mij

Stacks Image 338
Mijn naam is René Hilhorst en heb ruime ervaring als lijnmanager, procesmanager en strategisch adviseur binnen de velden milieu, water, landelijk gebied, ruimtelijke ordening en natuurbeleid. Mede door mijn agrarische achtergrond heb ik een nuchtere kijk op beleid en weet ik hoe beslissingen in de praktijk uit kunnen pakken voor eindgebruikers.

Als lijnmanager ben ik besluitvaardig en delegeer snel. Zo ervaren medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid. Ik zet veel energie en overredingskracht in en vorm een voorwaarts stuwende kracht in mijn team. Ik heb ervaring met het implementeren van een reorganisatie en weet de mensen om mij heen te inspireren en motiveren. Daarbij maak ik een duidelijk onderscheid tussen sturen op de inhoud (afspraak is afspraak) en de persoonlijke ontwikkeling (coachend leidinggeven).

Als procesmanager doorgrond ik de opgave door scherpe analyse van de dossiers en open gesprekken met de betrokkenen en belanghebbenden. Door aandacht voor het proces tussen mensen, creativiteit en scherpe reflectie kan ik gedragen antwoorden en procesmatige oplossingen voor mijn opdrachtgever vinden. Mijn motto is ‘keep it simple’.

Als strategisch adviseur destilleer ik de concrete kansen uit strategische vraagstukken. Bestuurlijke processen doorzie ik en neem ik navolgbaar mee in de analyse. Zo kom ik tot bondige en duidelijke adviezen die ik in woord en schrift goed overbreng.

Specialties
  • implementeren van organisatieverandering
  • ruime ervaring als lijnmanager en projectmanager
  • kennis van en groot netwerk op gebied van Milieu, Water, Ruimtelijke Ordening en Veehouderij

Neem contact op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.
Stacks Image 579
Mijn naam is René Hilhorst en heb ruime ervaring als lijnmanager, procesmanager en strategisch adviseur binnen de velden milieu, water, landelijk gebied, ruimtelijke ordening en natuurbeleid. Mede door mijn agrarische achtergrond heb ik een nuchtere kijk op beleid en weet ik hoe beslissingen in de praktijk uit kunnen pakken voor eindgebruikers.

Als lijnmanager ben ik besluitvaardig en delegeer snel. Zo ervaren medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid. Ik zet veel energie en overredingskracht in en vorm een voorwaarts stuwende kracht in mijn team. Ik heb ervaring met het implementeren van een reorganisatie en weet de mensen om mij heen te inspireren en motiveren. Daarbij maak ik een duidelijk onderscheid tussen sturen op de inhoud (afspraak is afspraak) en de persoonlijke ontwikkeling (coachend leidinggeven).

Als procesmanager doorgrond ik de opgave door scherpe analyse van de dossiers en open gesprekken met de betrokkenen en belanghebbenden. Door aandacht voor het proces tussen mensen, creativiteit en scherpe reflectie kan ik gedragen antwoorden en procesmatige oplossingen voor mijn opdrachtgever vinden. Mijn motto is ‘keep it simple’.

Als strategisch adviseur destilleer ik de concrete kansen uit strategische vraagstukken. Bestuurlijke processen doorzie ik en neem ik navolgbaar mee in de analyse. Zo kom ik tot bondige en duidelijke adviezen die ik in woord en schrift goed overbreng.

Specialties
  • implementeren van organisatieverandering
  • ruime ervaring als lijnmanager en projectmanager
  • kennis van en groot netwerk op gebied van Milieu, Water, Ruimtelijke Ordening en Veehouderij

Neem contact op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.